Фрази


Няма пророк в своето отечество


Nemo propheta in patria sua

Няма да стане умен този, който няма търпение


Nemo sapiens, nisi patiens

Никой не е без пороци


Nemo sine vitiis est

Никой самостоятелно не е достатъчно мъдър


Nemo solus satis sapit

Никой, плашейки се, не е достигнал високо положение


Nemo timendo ad summum pervenit locum

Не давай меч на детето


Ne puero gladium

Никога дивите орли не раждат мирни гълъби


Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbas

Не е мъдър този, който не може да помогне на себе си


Nequiquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret

Парите са нервът на войната


Nervus belli pecunia

Дори сега още не зная какво зная


Nescio etiam id, quod scio