Фрази


Чакай от другия това, което си му направил


Ab alio expectes, alteri quod feceris

Отдавна, от стари времена


Ab antiquo

От кон на магаре (понижение в длъжност)


Ab equis ad asinos

Да се отделят овцете от козите (тоест: да не се смесва хубавото с лошото)


Ab haedis scindere oves

Отсега нататък


Ab hinc

От огъня - огън


Ab igne ignem

Отиде си, но не загина (няма го, но споменът за него е жив)


Abiit, non obiit

От душа (откровено)


Ab imo pectore

От люлката (от детството, от самото начало)


Ab incunabulis

От начало


Ab initio