Фридрих Ницше

1844-1900
Германски философ, представител на ирационализма и волунтаризма, професор по класическа филология. Според него волята за власт е първична движеща сила на човешкото поведение и историята. Нейно висше въплъщение е свръхчовекът, който е господар и на себе си, и на останалите, като признава за единствен морален критерий собствената си воля. Елементи от учението му използват идеолозите на националсоциализма. Главни съчинения - "Тъй рече Заратустра", "Отвъд добро и зло", "Волята за власт". От 1889 страда от психическо заболяване.

Цитати

Човек трябва да носи хаос в душата си, за да може да роди танцуваща звезда.

Ако твърде дълго гледаш в бездната, тя ще погледне в теб.

Има две житейски правила: Правило 1 - Не се тревожи за дреболии. Правило 2 - Всички неща са дреболии.

Ние можем да наречем всяка истина грешна, ако не е придружена с поне една целувка.