#43

Свободата е най-висшето благо!

Цитати

Истината е дъщеря на времето (истината се определя с времето)


Temporis filia veritas

Ето как ще провериш дали си изпълнил мисията си на Земята - ако си жив, значи не си!

Преди Христос (до християнската ера)


Ante Christum

До гръцките календи (тоест: никога; римляните наричали календи първия ден от всеки месец Гърците нямали такова понятие)


Ad Calendas (Kalendas) Graecas

Ако няма къде да отидеш, ела на себе си.