#858

Сердика (София) е моят Рим.

Цитати

Със закръглени уста (да говориш с добра дикция)


Ore rotundo

Душа на вселената (център на нещо)


Anima mundi

Човек се учи докато е жив - за страх и ужас на околните.

Говориш на вятъра


Ventis loqueris

Ние откриваме колко ценна е водата, чак когато кладенецът е празен.

Любовта е непреодолимото желание да си непреодолимо желан.