#1
Живей за днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.

Цитати

Започва се от Юпитер (тоест: започвай от най-важното)


Ab Iove principium

Безумно може да обича само човек без ум.

Виждам следите на някогашен огън (тоест: на някогашна любов)


Agnosco veteris vestigia flammae

Бил е несъмнено умен човек онзи, който е казал, че щастливото съпружество е възможно само между сляпа жена и глух мъж.

Огромен талант се крие в това недодялано тяло


Ingenium ingens inculto latet hoc sub corpore

За олтарите и огнищата (да се сражаваш за най-важното, най-скъпото)


Pro aris et focis