#361

На теория няма разлика между теорията и практиката. Но на практика има.

Цитати

За сведение


Ad notam

Това, което прави живота интересен, е възможността да осъществиш мечтата си.

Още повече


A fortiori

Аз съм това, което ще бъдеш, което си, аз бях преди (епитафия)


Sum, quod eris, quod es, ante fui

Ако те боли, значи още си жив.