#679

Когато бедността пропълзи до вратата, любовта излита през прозореца.

Цитати

Желая здраве на всички


Omnes salvos volo

Чистата ми съвест е по-важна от всички хорски приказки


Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo

Хората винаги да ме интересували, но никога не съм ги харесвал.

Произведенията показват ръцете (по произведението може да се познае неговия автор)


Opera manus demonstrant (testantur)

Доброто настроение по време на беда намалява бедата наполовина


Bonus animus in mala re dimidium est mali

Със същото това


Eo ipso