#755

Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея.

Цитати

Никой не обича този, който сам не обича никого


A nullo diligitur, qui neminem diligit

Несправедливостта на противниковата страна предизвиква справедлива война


Iniquitas partis adversae iustum bellum ingerit

Можеш да направиш две грешки по пътя към истината: да не го извървиш целия и въобще да не тръгнеш по него.

По-лесно е да направиш повече, отколкото същото


Facilius est lpus facere, quam idem

Наказанието не подминава негодника, а само му дава отсрочка


Poenam moratur improbus, non praeterit

Дръж приятелите си близо, а враговете си още по-близо!