#887
Дали сексът е мръсен? Само ако не се изкъпете.

Цитати

Умният никога не се възгордява


Sapientis animus numquam tumet

Надеждата е сън наяве


Spes somnium vigilantium

Голямото начинание често свършва с незначителни резултати


Principia magna saepe parva in exitu

Истината е велика и ще победи


Magna est veritas et praevalebit

Важно е да живееш честно, а не дълго


Refert, quam quis bene vivat; quam diu, non refert

Честният живот е щастлив


Honesta vita beata est