#85

Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги.

Цитати

Най-краткият път към разума минава през сърцето.

В училището на живота няма почивни дни...

Не е мъдър този, който няма полза от своята наука


Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit

Който воюва с меч, от меч ще загине


Qui gladio ferit, gladio perit

Боговете са създадени преди всичко от страха


Fecit deos primum timor

Забравянето е признак за невнимателност


Oblivium signum negligentiae