#168

Всички наши мечти мога да се сбъднат - ако имаме куража да ги преследваме.

Цитати

Да не можеш да отличиш бялото от черното


Alba discernere et atra non posse

Гладът е най-добрият готвач (учител)


Fames est optimus coquus (magister)

По-лесно е да направиш повече, отколкото същото


Facilius est lpus facere, quam idem

Който се бои от някакво коварство, не става негова жертва


Qui timet insidias omnes, nullas incidit

Наблюдавайте враговете си - те първи ще открият грешките ви!

Без надежда се надявам


Contra spem spero