#30

Трябва ли? Трябва!

Цитати

Във виното е истината, във водата здравето


In vino veritas, in aqua sanitas

Думи на учител (на авторитетен човек)


Verba magistri

За всеки е характерна собствена прелест


Suum quique est decor

В спора се ражда истината.

Всички са достатъчно красноречиви в това, което знаят


Omnes in eo, quod sciunt, satis eloquentes sunt

Няма нищо по-непостоянно от тълпата


Nihil est incertius vulgo