#162

Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.

Цитати

На подарения кон не трябва да се гледат зъбите


Equi donati dentes non sunt inspiciendi

Приятно ще бъде този миг, който не очакваш


Grata superveniet, quae non sperabitur, hora

Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота


Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat

Когато да се откажеш вече не е решение, половината път към успеха е изминат.

Имената са омразни


Nomina sunt odiosa

Бой се от старостта, тя не идва сама


Metue senectutem, non enim sola advenit