#914
Често ми се струва, че нощта е много по-будна и пищно обагрена от деня.

Цитати

Доброто дело побеждава


Bona causa triumphat

Изкуство за изкуството (девиз на привържениците на естетизма в изкуството през ХІХ век)


L'art pour l'art (л'ар пур л'ар) (фр)

Преди варивото да намериш гърне (на време да направиш нещо)


Ante lentem augere ollam

Няма нищо по-непостоянно от тълпата


Nihil est incertius vulgo

Вълкът е опасен за конюшнята


Triste lupus stabulis

Този, който обича по-малко, винаги контролира една връзка.