#31

Ако съдбата ти затваря вратата, влез през прозореца!

Цитати

Кой щеше да знае за Хектор, ако Троя беше щастлива?


Hectora quis nosset, felix si Troia fuisset?

Ще ми се да можех да имам Две неща едновременно: спокойствието на гроба и светлината на слънцето.

Вечен двигател


Perpetuum mobile

Никога не плачи за това, което не плаче за теб.

Равновесието на духа е най-доброто лекарство за скръбта


Animus aequus optimum est aerumnae condimentum

Основа на справедливостта е доверието


Fundamentum est iustitiae fides