#701

Щастието е като здравето. Щом не го забелязваш, значи го имаш.

Цитати

Два пъти дава този, който дава бързо


Bis dat, qui cito dat

От кон на магаре (понижение в длъжност)


Ab equis ad asinos

Колкото и голямо да е страданието, то е безсилно пред едно изморено тяло.

Никой не може да живее спокойно при постоянното неразположение на духа на хората, които са около него.

Глас на викащия в пустинята


Vox clamantis in deserto

Вълк вълка не хапе


Lupus non mordet lupum