#919
Умните хора решават проблеми, гениалните ги предотвратяват.

Цитати

Който не привиква към нравствена порядъчност на млади години, не може да избегне пороците и на стари


Qui non assuescit virtuti, cum iuvenescit, a vitiis nescit deflectere, quando senescit

Гледай края, внимавай за края


Respice finem

Характерна особеност, отличителен белег


Differentia specifica

Ако пренебрегнеш смъртта, ще победиш всички видове страх


Mortem ubi contemnas, omnes viceris metus

Хората вярват във всичко, стига да им се каже шепнешком.

Няма нищо по-силно от майчината молба


Maternis precibus nihil fortius