#254

Красотата ще спаси света.

Цитати

Aко не умееш да говориш, научи се да мълчиш.

Навикът и обичаят имат силата на закон


Consuetudo est mos vim legis habere videntur

Кълна се в живота си, че не говоря различно от това, което мисля


Ita salvus sim, ut non aliter loquor ac sentio

Откъде идваш и къде отиваш? (каква е целта ти в живота?)


Unde venis et quo tendis?

Угодническата реч си има своята отрова


Habet suum venenum blanda oratio

Кучето е най-добрият приятел на човека по мнение на човека. Какво мисли самото куче по този въпрос, не е известно.