#282

Тежко е на този, който помни всичко.

Цитати

Море от думи, капка дела


Mare verborum gutta rerum

Причината ангелите да могат да летят е, че възприемат себе си тъй леко.

Единствената разлика между мен и луд човек е, че аз не съм луд.

Мъртвия лъв дори (и) кученцата го хапят


Leonem mortuum etian (et) catuli mordent

За добре организирания ум, смъртта е просто поредното голямо приключение!

Виновният моли, а невинният се възмущава


Nocens precatur, innocens irascitur