#727

Да остаряваме като катедрали, а не като галоши!

Цитати

Крадецът разпознава крадеца, вълкът - вълка


Fur furem cognoscit, lupus lupum

Заради глупав език стават много неприятности


De linqua stulta veniunt incommoda multa

Свобода е свободата да кажеш, че две и две е равно на четири.

Човек се учи докато е жив - за страх и ужас на околните.

С най-висока похвала; с отличие (формула, която се е изписвала на дипломите на студентите от средновековните висши учебни заведения, след завършването им с отлично положени изпити)


Cum eximia laude

Сърцето има доводи, които разумът не познава.