#294

Всичко, което не е необходимо, е излишно.

Цитати

Глупаците се учат от своите грешки, а мъдрите - от грешките на другите.

Гладът е учителка (майка) на занаятите


Fames artium magistra (mater)

Това, което знаем, е капка; което не знаем - море


Quantum scimus, gutta est, ignoramus mare

Липсва ни именно взетото - с нас е това, което не взехме!

Количествените натрупвания не винаги водят до качествени изменения.

Нищо не разкрива по-добре характера на човека, колкото това, на което се смее.