#473

Всичко, което се повтаря, губи своя чар.

Цитати

Мълвата вече е добавила излишното


Iam fama nimium fecit

Макар мълчанието да е злато, както казват, старай се тази мъдрост сам да нарушиш. Че две неща са неразумни - да мълчиш, щом трябва да говориш и да говориш в мига, когато трябва да замълчиш. Говори сега щом можеш - та нали ще дойде време цяла вечност да мълчиш.

Трябва дълго да се обмисля това, което е необходимо да се решава един път


Deliberandum est diu, quod statuendum est semel

Който се бои от някакво коварство, не става негова жертва


Qui timet insidias omnes, nullas incidit

И пръстенът се изтрива от употреба


Consumitur anulus usu

Което е справедливо, е истинско


Quod verum est, id merum est