#189

Пътят към ада е осеян с добри намерения.

Цитати

Учителят каза (формула, с която схоластите са се позовавали на Аристотел като неоспорим авторитет)


Magister dixit

Нека тези, които ни обичат, да продължават да ни обичат. А онези, които не ни обичат, дано Бог им обърне сърцата. Или поне да им обърне глезените, та да ги познаваме по куцането.

Добре заслужен


Bene meritus

Невинният не се страхува от никого


Neminem metuit innocens

Първо издание


Editio princeps

Ако съдбата ти затваря вратата, влез през прозореца!