#924
Помня времена, когато въздухът беше чист, а сексът - мръсен.

Цитати

Наказанието не подминава негодника, а само му дава отсрочка


Poenam moratur improbus, non praeterit

Задача на изкуството е да скрие изкуството (добрият художник трябва да създава илюзия за истински живот)


Ars est celare artem

Най-тъмно е преди изгрева.

 

Задачата на медицината е тройна: да пази, да предупреждава, да лекува


Est medicina triplex: servare, cavere, mederi

Ето проблемът, ето в какво е трудното


Hoc opus, hic labor est

Славата отлита, но забравата е вечна.