#676

Да се разсъждава логично и да се разсъждава вярно са две различни неща.

Цитати

Приятен е подаръкът, който идва преди молбата


Gratum est donum, quod venit ante preces

Не всичко, което може да бъде преброено има значение, а и не всичко, което има значение, може да бъде преброено [игра на думи - английски: count = броя; имам значение]

Няма нищо по-хубаво от лошото време.

Единствената разлика между миналото и бъдещето е настоящето.

На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.

Необходимостта не знае закон


Necessitas caret lege