#589

Щастие за всички даром и нека никой не бъде пренебрегнат!

Цитати

Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде


Nunquam potest non esse virtuti locus

Бедният пътник ще пее (тоест: няма да се страхува) пред разбойника


Cantabit vacuus coram latrone viator

Училището е слънце, но ние искаме сянка, училището е злато, но ние не сме алчни, училището е прозорец към света, но ние сме възпитани и минаваме през вратата.

Съдбата помага на смелите


Fortes fortuna adiuvat

Глупакът ще мрази словото на мъдрия учител


Oderit insipiens sapientis verba magistri

Добрите договори създават добри приятели


Clara pacta claros faciunt amicos