#760

Никога нямаш втори шанс за първо впечатление!

Цитати

Уважението расте по-бързо, отколкото започва


Facilius crescit, quam inchoatur, dignitas

Красиво нещо е човекът, ако е човек


Pulchara res homo est, si homo est

Заслужено губи своето богатство този, който иска чуждото


Amittit merito proprium, qui alienum appetit

Да си невинен е най-голямата утеха


Culpa vacare maximum est solatium

Препятствията са онези плашещи неща, които виждаш, когато отклониш поглед от целта.

По-лесно е да направиш повече, отколкото същото


Facilius est lpus facere, quam idem