#745

Без амбиция нищо не започва, а без труд нищо не завършва.

Цитати

Благословен е този, който се е научил да се надсмива над себе си, защото той никога няма да спре да се забавлява.

Майстор се става благодарение на практиката


Fit fabricando faber

Няма нищо по-ценно от здравето


Non est census super censum salutis

По-добре да умреш в името на нещо, отколкото да няма в името на какво да живееш.

Земята никога не връща без процент това, което е получила


Terra numquam sine usura reddit, quod accepit

Не прави днес това, за което ще съжаляваш утре!