#224

Умирайте само в краен случай.

Цитати

Всеки го влече неговото увлечение


Trahit sua quemque voluptas

Колкото е по-учен някой, толкова е по-скромен


Quo quisque est doctior, eo est modestior

Всички ние се покоряваме на законите, за да бъдем свободни


Legibus idcirto omnes servimus, ut liberi esse possimus

Дори да знаех, че утре светът ще се разпадне на парчета, пак бих посадил своето ябълково дърво.

Няма мръсни думи. Има мръсни хора.

Пази се дори от най-незначителния враг


Inimicum quamvis humilem docti timere est