Свобода
15 цитата 47486 преглеждания


Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си.
Свободата, любовта са ми всичко на света. Любовта ми е с цената на смъртта. Бих отдал за свободата любовта.

Този, който за едни е терорист, за други е борец за свобода.

Свобода е свободата да кажеш, че две и две е равно на четири.

Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.

Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея.

Дървото на свободата трябва да бъде наторявано от време на време с кръвта на патриотите и тираните!

Свободата е право да правиш всичко, което ненакърнява правата на другите.

Свободата означава да чувстваш това, което сърцето ти желае, независимо от мнението на околните.

Свободата се полага само на този, който може да поеме отговорностите, които тя носи.