Сократ

около 469-399 пр. Хр.
Старогръцки философ. Главна съставна част на философията му е етиката. Апелира за опознаване на духовното "аз" ("Познай себе си"), за откриване на основите на добродетелта в човешкия дух. Методът му е своеобразна диалектика на понятията. Излага устно своите възгледи, за които се съди от произведенията на неговия ученик Платон. Обвинен в "развращаване на младежта", е уговорен да изпие отрова.

Цитати

Зная, че нищо не зная


Scio me nihil scire

Аз знам, че нищо не знам, но има такива които и това не знаят.

Най-добрата подправка към храната е гладът.

Онези, които искат най-малко, са най-близо до боговете.

Опознай себе си


Cognosce te ipsum

Човек е истински мъдър тогава, когато знае, че не знае нищо.