Условия за ползване

СЪДЪРЖАНИЕ

Сайтът няма претенции да е изчерпателен архив по подобие на Уикицитат. Концепцията на цитати.БГ предвижда да се публикуват само цитати, които носят достатъчно силно послание сами по себе си, дори и извадени от контекста (с някои изключения, за които е осигурена допълнителна информация). Подборът на творбите е изцяло субективен и не публикуваме всички цитати, с които разполагаме. Благодарим на всички, които ни изпращат ново съдържание.

 

РЕКЛАМА

Въвеждането на реклами бе продиктувано от необходимостта за поддържане на домейн в областта .bg и достатъчно стабилен хостинг, след като многократно имахме проблеми с доставчиците на съответните услуги. Като реверанс към нашите регистрирани потребители рекламите ще се виждат само от онези, които не са влезнали с потребителско име и парола в сайта. Извиняваме се за неудобството. Ползването на сайта както и досега остава напълно безплатно.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Само някои права са запазени. Всички цитати остават интелектуална собственост на съответните автори и източници. Нямаме претенции за авторски права върху отделните цитати. Цитирайки авторите и източниците по никакъв начин не заявяваме тяхна подкрепа или одобрение за този сайт и неговото съдържание. Обект на изключително авторско право са колекцията цитати, дизайнът на страницата и базата данни. Сайтът съдържа преводи от 8 езика (английски, руски, испански, италиански, френски, немски, унгарски и латински), които също са обект на изключително авторско право.

 

Скриптове за разпространение на произволни цитати от сайта можете да намерите в раздел "Цитат на деня". Съдържанието на сайта се публикува под договор Криейтив Комънс "Признание-Споделяне на споделеното 2.5". Имате право да преписвате, разпространявате и пригодявате съдържанието, но Ви молим да отдадете заслуги както на съответните автор и източник, така и на сайта цитати.БГ. В случай, че промените произведението, то полученото производно произведение може да се разпространява само съгласно условията на същия, подобен или съвместим договор.

 

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

...

Чл. 9. Авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Това не лишава други лица от правото да правят самостоятелно свой превод или своя преработка на същото произведение.

...

Чл. 24. (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: 2. използване на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;

...

Чл. 27. (1) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

...

 

Ако някой смята, че правата му са нарушени от този сайт, моля да се свърже незабавно с нас.