Ан Робер Жак Тюрго

1727-1781
Френски държавен деец и икономист физиократ, министър на финансите (1774-76). В съчинението "Размишления върху образуването и разпределението на богатствата" излага икономическите принципи на физиократите. Прави опит да осъществи идеите си на практика.

Цитати

Свободата е право да правиш всичко, което ненакърнява правата на другите.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми