Фрази


Не може да плува, не е грамотен (пълен глупак)


Nec natare, nec litteras novit

Нищо над това; връх на съвършенството, недостижимо нещо


Nec plus ultra

Никой не може да бъде по-добър лекар от верния приятел


Nec quisquvam melior medicus quam fidus amicus

Не винаги стрелата улучва там, където е насочена


Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus

Ни на себе си, ни на друг


Nec sibi, nec alteri

Необходимостта изостря ума


Necessitas acuit ingenium

Необходимостта не знае закон


Necessitas caret lege

Затруднителното положение прави смели дори страхливците


Necessitudo etiam timidos fortes facit

Скъпреникът винаги има причина да откаже


Negandi causa avaro nunquam deficit

Невинният не се страхува от никого


Neminem metuit innocens