Фрази


Природата е надарила човека със стремеж да опознава истината


Natura cupiditatem ingenuit homini veri videnti

Природата е винаги непобедима


Natura est semper invicta

Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства


Natura incipit, ars dirigit, usus perficit

Побеждава природата този, който j се подчинява


Natura parendo vincitur

Природата изисква своите права


Natura trahit ad sua iura

Което е естествено, не е безобразно


Naturalia non sunt turpia

Да се измени природата (нрава) е трудно


Naturam mutare difficile est

Морякът разказва за ветровете, а орачът за биковете; воинът брои рани, а пастирят - овце


Navita de ventis, de tauris narrat arator; enumerat miles vulnera, pastor oves

Не падай духом в нещастието


Ne cede malis

Няма следа от мястото, където е била Троя


Nec locus, ubi Troia fuit