Фрази


Паметта е следа на нещата, закрепени в мисълта


Memoria est signatarum rerum in mente vestigium

Паметта отслабва, ако не я упражняваш


Memoria minuitur, nisi eam exerceas

Паметта е необходимо благо за живота


Memoria necessarium vitae bonum est

Лъжецът трябва да помни какво говори


Mendacem memorem esse oportet

На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината


Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus

Здрав дух в здраво тяло


Mens sana in corpore sano

Начинът на мислене се променя с промяната на положението


Mens vertitur cum fortuna

Гледай ума на човека, а не челото му


Mentem hominis spectato, non frontem

Не лъжи: лъжата никога не води до добро


Mentiri noli: numquam mendacia prosunt

Истина е, че всеки се измерва със своя мярка и мерило


Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est