Фрази


Бой се от старостта, тя не идва сама


Metue senectutem, non enim sola advenit

Когато дойде страхът, рядко се спи


Metus cum venit, rarum habet somnus locum

Животът на човека е борба


Militia est vita hominis

Доброто познанство намалява мълвата


Minuit praesentia famam

Чудно е да се каже; чудно нещо


Mirabile dictu

Недостойно е да издевателстваш над нещастните


Miserum est miseris insultare

Голямо нещастие е да си принуден да мълчиш за това, което искаш да кажеш


Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui

Начин на живот


Modus vivendi

Безделието прави хората слаби


Mollit viros otium

Радостта минава бързо, болката е вечна


Momenti est, quod delectat, aeternitatis quod cruciat