Фрази


Много са призваните, но малко избраните


Multi sunt vocati, pauci vero electi

От мнозина трябва да се страхува този, от когото мнозина се страхуват


Multos timere debet, quem multi timent

Даровете, повярвай ми, покоряват и хората, и боговете


Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque

Най-добрият дар е добротата


Munerum animus optimus est

Мишка в смола (положение, от което се излиза трудно)


Mus in pice

Каквото не научиш в младостта си, няма да го знаеш и в зряла възраст


Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitar

Без наука животът прилича на смърт


Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago

Нещата засягат и тебе, когато гори домът на съседа ти


Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet

Плувам без корк (не се нуждая от чужда помощ)


Nare sine cortice

Природата не търпи празно пространство


Natura abhorret (horret) vacuum