Фрази


По-добре честно име, отколкото голямо богатство


Melius est nomen bonum quam magnae divitiae

По-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво


Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui

По-добре е да плачеш в детството си, отколкото в старостта


Melius est pueros flere quam senes

По-добре е да не започваш, отколкото да спреш на половината път


Melius non incipient, quam desinent

О, нещастна аз, защо няма билка за любовта


Me miseram, quod amor non est medicabilis herbis

Помни за смъртта


Memento mori

Аз помня за тебе, ти помни за мене


Memini tui, memento mei

Паметта е майка на Музите


Memoria est mater Musarum