Фрази


Ако направиш добро на нищожен човек, то пропада напразно


Malo si quid benefacias, id beneficium interit

Нека чуждото нещастие да не бъде радост за тебе


Malum alienum ne feceris tuum gaudium

Лошо е това решение, което не може да се промени


Malum consilium est, quod mutari potest

Неизбежното зло е неизбежно


Malum necessarium - necessarium

Лошите съдове не се чупят


Malum vas non frangitur

Когато лошият човек се представя за добър, тогава е най-лош


Malus bonum ubi se simulat, tunc est pessimus

Лошият се страхува от светлината като дявол от кръст


Malus fugit lucem, ut diabolus crucem

Сам ще станеш лош, ако общуваш с лоши хора


Malus ipse fies, si malis convixeris

Очевидното не се нуждае от доказателство


Manifestum non est eget probatione

Преброено, претеглено, разделено (предсказание за гибелта на Вавилон, написано от тайнствена ръка върху стената на двореца на вавилонския цар Балтазар по време на пир)


Mane, thekel, fares (арамейски)