Фрази


Лошо живеят тези, които смятат, че ще живеят винаги


Male vivunt, qui se semper victuros putant

Като оправдаваш злодеянията, можеш да направиш още по-лошо


Maledictum interpretando facias acrius

Гладът е лош съветник


Malesuada fames

Недоброжелателността има скрити зъби


Malevolus animus abditos dentes habet

Лошо начало - лош край


Mali principii malus finis

Всяко време си има своите пороци


Malitia supplet aetatem

Злобата не трябва да се поощрява


Malitiis non est indulgendum

Глупавият става по-умен след загуба


Malo accepto stultus sapit

Често се учим от чуждата беда


Malo alieno saepe docemur

По-добре смърт, отколкото безчестие


Malo mori quam foedari