Фрази


Да обещаваш златни планини


Montes auri pollicens

Всяко забавяне е омразно, но то ражда мъдрост


Mora omnis odio est, sed facit sapientiam

Лошото общество разваля добрите обичаи


Mores bones mala viciant consortia

Учените глупаци са най-лошите глупаци


Morosophi moriones pessimi

Смъртта не знае закон, взема и царя, и бедняка


Mors nescit legem, tollit cum paupere regem

Няма човек, който да не е познал някога болка


Mortalis nemo est, quem non attingat dolor

Никой не може да избяга от смъртта


Mortem effugere nemo potest

Ако пренебрегнеш смъртта, ще победиш всички видове страх


Mortem ubi contemnas, omnes viceris metus

Мнозина знаят много, но никой не знае всичко


Multi multa sciunt, nemo - omnia

Има много почитатели на истината и противници на лъжата


Multi sunt veritatis cultores, fraudis inimici