Фрази


Не вярвай, че спокойната вода не е дълбока


Ne credas undam placidam non esse profundam!

Не спирай да се учиш!


Ne discere cessa!

Дори и Юпитер не ще угоди на всички


Ne Iuppiter quidem omnibus placet

Нека щедростта не бъде по-голяма от възможността


Ne maior quam facultas sit benignitas

Помни, че не си навредил, желаейки да помогнеш


Ne noceas, dum vis prodesse, memento!

Нищо свръх мярката!


Ne quid nimis!

Не е мъдър този, който няма полза от своята наука


Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit

Да не бъдем сурови съдии към другите


Ne simus severi censores aliores

Дори Херкулес не може да излезе срещу мнозина


Nec Hercules contra plures

Никой не може да избегне нито смъртта, нито любовта


Nec mortem effugere quisquam, nec amorem potest