Фрази


Никого не обвинявай и не хвали прибързано


Neminem nec accusaveris, nec laudaveris cito

Парите на никого не дават щастие


Neminem pecunia divilem fecit

На никого не се доверява този, който живее нечестно


Nemini fidit, qiu in malitia vivit

Никой не харесва този, от когото се страхува


Nemo amat, quos timet

Никой не трябва да бъде наказван два пъти за едно и също престъпление


Nemo debet bis puniri pro uno delicto

Никой не е отговорен съдия (свидетел) по собственото си дело


Nemo iudex (testis) idoneus in propris (sua) causa

Не е свободен този, който е роб на тялото си


Nemo liber est, qui corpori servit

Никой не се ражда мъдър, само става такъв


Nemo nascitar sapiens, sed fit

Никой не може да носи дълго маска


Nemo potest personam diu ferre

Който не умее да се подчинява, той не умее да ръководи


Nemo potest regere, nisi qui et regi