Фрази


Като не правим нищо, се учим да правим лошо


Nihil agendoq male agere discimus

Нищо не изсъхва по-бързо от сълзите


Nihil citius arescit quam lacrimae

Нищо не старее по-бързо от благодарността


Nihil citius senescit quam gratia

Няма нищо по-полезно от солта и слънцето


Nihil esse utilius sale et sole

Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие)


Nihil est ab omni parte beatum

За желаещия няма трудности


Nihil est difficile volenti

Няма нищо по-непостоянно от тълпата


Nihil est incertius vulgo

Няма нищо по-мило от домашното легло (от своя дом)


Nihil est iucundius lectulo domestico

Няма нищо едновременно и изобретено, и съвършено


Nihil est simul et inventum et perfectum

Няма нищо по-сладко от светлината на истината


Nihil est veritatis luce dulcius