Фрази


Нямам нищо, не се грижа за нищо (от нищо не се страхувам)


Nihil habeo, nihil curo (timeo)

Нищо ново под слънцето


Nihil (nil) novi sub sole

Нищо няма да докаже този, който доказва прекалено много


Nihil probat, qui nimium probat

Нищо не цъфти вечно, век века сменя


Nihil semper floret, aetas succedit aetati

Нищо не остава в едно и също състояние


Nihil semper suo statu manet

Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ


Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum

Ако е останало нещо да се доправи, смятай, че нищо не е направено


Nil actum credas, dum quid superesset agendum

Не се учудвай на нищо


Nil admirari

Не трябва да се отчайваш


Nil desperandum

Пристрастието не обича нищо повече от това, което е забранено


Nil magis amat cupiditas, quam quod non licet