Автори


1 цитат

Германски политик, роден в Австрия. Държавен и правителствен ръководител (фюрер и райхсканцлер) на Германия от 1934 до смъртта си. Лидер на Националсоциалистическата германска работническа партия.

2 цитата

Германски философ, представител на волунтаризма. За същност на всичко съществуващо смята волята, разбирана като сляп и необуздан стремеж към живот. Отделните същества, включително човекът, са обективации на волята за живот. Истинското щастие според Шопенхауер се състои в отричане от собствената воля за живот и в безкористното съзерцание на...

4 цитата

Германски поет, белетрист и мислител, естествоизпитател, теоретик на изкуството. Най-видният представител на немския класицизъм. Първите му значителни творби разкриват идеите на движението "Буря и устрем" - цикъл "Песни от Зезенхайм", "Гьоц фон Берлихинген" (първата немска историческа драма), роман "Страданията на младия Вертер". От 1775 се...

1 цитат

През краткия си живот, Тупак Амару Шакур (известен като 2pac) става жив символ на безизходицата и гнева на своето поколение. Като рапър, неговите песни описват мизерията, безнадежността и насилието на живота в гетото. Като актьор, той е добре изглеждащ и привлекателен, и неговите учaстия в 6 филма подсказват, че Шакур има голям потенциал за...

3 цитата

Френски белетрист. Един от най-изтъкнатите майстори на реалистичния роман в световната литература. Автор на "Човешка комедия" - грандиозна по обхват картина на френското общество от Великата френска революция до края на юлската монархия; епически цикъл от романи, повести и новели (90 завършени произведения), в който Балзак обединява...

2 цитата

Френски философ и педагог, писател, музикален теоретик. Един от енциклопедистите. Издава "Допринесъл ли е напредъкът на науката и литературата за упадъка или за подобрението на нравите?", "За произхода и причините на неравенството между хората"; романите - "Емил, или За възпитанието", "Изповеди" и др., с които става идеен предшественик на Великата...

2 цитата

Френски писател и философ. Един от най-значителните представители на екзистенциализма във философията и литературата. Романи - "Чужденецът", "Чумата", есета - "Митът за Сизиф", драми - "Калигула", разкази. Нобелова награда за литература (1957).

1 цитат

Английски държавник и политически философ, смятан за основоположник на консервативната политическа традиция. Един от най-влиятелните политически и естетически мислители в Европа през втората половина на ХVІІІ век. Той е еднакво високо ценен (и оспорван) както като изключително оригинален писател и полемист, така и като активен участник в...

3 цитата

3-тият президент на САЩ (1801-09), философ. Автор на Декларацията за независимостта на САЩ. През 1790-93 е държавен секретар, 1796 - вицепрезидент. Основател на Републиканска партия (по-късно в основата на Демократическата партия). Води умерена политика на компромис между различните слоеве на обществото. Отменя реакционните закони на...

Конфуций около 551-479 пр. Хр.
5 цитата

Древнокитайски просветител, философ и педагог. Събира исторически материали и народни песни. Проповедите му, записани от неговите ученици, са събрани в книга "Лун ю" ("Беседи и съждения"). Главно място в тях заема етико-политическото му учение, което изисква уважение към по-възрастните и заемащите по-високо обществено положение. През 3-2 в. пр....