Автори


1 цитат

Английски държавник и политически философ, смятан за основоположник на консервативната политическа традиция. Един от най-влиятелните политически и естетически мислители в Европа през втората половина на ХVІІІ век. Той е еднакво високо ценен (и оспорван) както като изключително оригинален писател и полемист, така и като активен участник в...

2 цитата

Германски философ, икономист, общественик и политик. Първоначално е под влияние на младохегелианците. През 1843 в Париж се запознава с представители на социалистически и демократически движения. Маркс смята, че капитализмът и неговите производителни сили са изчерпали своите възможности. На тази основа развива теорията за преход към ново общество и...

3 цитата

Английски философ, логик и математик, общественик, публицист, член на лондонското Кралско дружество (1908). Член на Камарата на лордовете (1931). Първоначално работи върху проблеми на математиката ("Принципи на математиката", 3 тома, в съавторство с А. Уайтхед), създава теорията на типовете. Родоначалник на логическия атомизъм. Заедно с Дж. Мур е...

2 цитата

Френски философ, математик, физик и физиолог. Според Декарт философията подобно на математиката трябва да извежда своите положения от абсолютни достоверни принципи, а за да стигне до тях - да подложи на съмнение всяко знание. Не подлежи на съмнение единствено самият факт на съмнението: "Мисля, следователно съществувам" ("Cogito, ergo sum"). Декарт...

Френски писател моралист. Противник на абсолютизма. Издава "Мемоари", "Максими и размисли" - афоризми за нравите на френското общество от 17 в. Песимизмът в творчеството му бележи идейната криза на класицизма.

2 цитата

Български драматург, журналист, политик и обществен деец. Роден е в София.

1 цитат

Български банкер и политик. Девет пъти народен представител в Обикновено Народно събрание и един път във Велико Народно събрание.

1 цитат

Унгарски национален поет и революционер.

4 цитата

Френски белетрист, драматург, поет и общественик, член на Френската академия (1841). Бори се против диктатурата на Луи Наполеон; 20 г. живее в изгнание. Като депутат произнася реч в защита на българите, срещу турските зверства при потушаване на Априлското въстание 1876. Твори в почти всички жанрове, създава едни от най-значителните произведения на...

Френски писател и драматург.