Карл Маркс

1818-1883
Германски философ, икономист, общественик и политик. Първоначално е под влияние на младохегелианците. През 1843 в Париж се запознава с представители на социалистически и демократически движения. Маркс смята, че капитализмът и неговите производителни сили са изчерпали своите възможности. На тази основа развива теорията за преход към ново общество и за историческата роля на пролетариата в него. От 1844 със сътрудничеството на Ф. Енгелс Маркс разработва основните положения на теорията, обобщени в "Икономическо-философски ръкописи", "Светото семейство", "Немската идеология", "Тезиси на Фойербах" и "Нищета на философията". През 1847 в Брюксел Маркс се присъединява към тайното пропагандистко дружество "Съюз на справедливите" (наречено по предложение на Маркс и Енгелс Съюз на комунистите). Заедно с Енгелс написва програмата на съюза - "Манифест на комунистическата партия". От 1849 живее в Лондон. През 1864 създава и ръководи I интернационал. Основният труд на Маркс е "Капиталът", в който формулира икономическите закони за развитието на капиталистическото общество. Маркс и Енгелс са основоположници на диалектическия материализъм и историческия материализъм. Теориите на Маркс и Енгелс предизвикват спорове в международното социалистическо движение, но стават идеологическа основа на комунистическите движение в началото на 20 в.

Цитати

Битието определя съзнанието.

Временната раздяла е полезна. Постоянното общуване създава усещане за еднообразие.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми