Автори


Автор на исторически драми, на историко-приключенски романи - "Тримата мускетари", "Кралица Марго", "Граф Монте Кристо", преведени на много езици.

Американски белетрист и публицист. Представител на "изгубеното поколение". Участва в Гражданската война в Испания 1936-39. В творчеството си използва съзнателно опростен стил, който създава впечатление за непосредственост и дава свобода на въображението. Романи - "Слънцето изгрява", "Сбогом на оръжията", "За кого бие камбаната", повест - "Старецът...

Френски писател моралист. Противник на абсолютизма. Издава "Мемоари", "Максими и размисли" - афоризми за нравите на френското общество от 17 в. Песимизмът в творчеството му бележи идейната криза на класицизма.

2 цитата

Известен гръцки корабен магнат.

3 цитата

Американски белетрист. В романите си изследва отражението на социалните конфликти върху отделната личност - "Гроздовете на гнева"; разработва сложна нравствена и психологична проблематика - "Зимата на нашето недоволство"; съчетава лирически реализъм с алегоричност и ирония - "На изток от Рая". Разкази, повести. Нобелова награда за литература...

Аристотел 384-322 пр. Хр.
3 цитата

Старогръцки философ и учен. Участва в Академията на Платон. Възпитател на Александър III Македонски. Основава в Атина философската школа "Ликейон" (перипатетическа). Аристотел е създател на логиката, която разглежда като средство за познание. Критикува учението на Платон за идеите - не е възможно те да са същности и образци на вещите и наред с...

Руски писател, почетен член на Петербургската академия на науките (1910). Създател на религиозно-философско учение (толстоизъм) за непротивене на злото с насилие. Майстор на реалистичната психологическа белетристика. В творчеството си изобразява основните противоречия в руското общество от премахването на крепостното право до Руската революция...

1 цитат

Английски държавник и политически философ, смятан за основоположник на консервативната политическа традиция. Един от най-влиятелните политически и естетически мислители в Европа през втората половина на ХVІІІ век. Той е еднакво високо ценен (и оспорван) както като изключително оригинален писател и полемист, така и като активен участник в...

1 цитат

Омар Хайям Гияс ад Дин Абу л Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури - персийски учен, философ, медик и поет класик, в чието творчество жанрът рубаи достига своя връх. Автор на трудове по математика, философия, медицина и музика. Енциклопедически трактат "Ноуруз-наме". Един от реформаторите на персийския календар. Философските му четиристишия са...