Аристотел

384-322 пр. Хр.
Старогръцки философ и учен. Участва в Академията на Платон. Възпитател на Александър III Македонски. Основава в Атина философската школа "Ликейон" (перипатетическа). Аристотел е създател на логиката, която разглежда като средство за познание. Критикува учението на Платон за идеите - не е възможно те да са същности и образци на вещите и наред с това да съществуват отделно от тях. Всяка вещ представлява единство на материята (пасивно начало, възможност) и осъществяващата я форма. Битието съдържа вътрешна цел на развитие (ентелехия). Бог е висша форма и първодвигател. Аристотел развива геоцентрични космологични схващания. Определя нравствените добродетели като среда между крайностите. Разглежда изкуството като особен вид познание, което е основано върху подражанието (мимеза). Основни съчинения - логичически сборник "Органон", "Метафизика", "Физика", "За душата", "Етика", "Политика", "Риторика", "Поетика" и др.

Цитати

Човекът е обществено същество (буквално: животно)


Homo est animal sociale

Платон ми е приятел, Сократ ми е приятел, но най-голям приятел ми е истината


Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas

Който е приятел на всички, не е приятел на никого.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми