Жан-Жак Русо

1712-1778
Френски философ и педагог, писател, музикален теоретик. Един от енциклопедистите. Издава "Допринесъл ли е напредъкът на науката и литературата за упадъка или за подобрението на нравите?", "За произхода и причините на неравенството между хората"; романите - "Емил, или За възпитанието", "Изповеди" и др., с които става идеен предшественик на Великата френска революция 1789-94. Обяснява упадъка на нравите с общественото неравенство и частната собственост, които смята за исторически преходни явления. Защитава теорията за естественото право, за връщане към близък до природата живот и за обществен договор. Развива теорията за естественото възпитание. Литературното му творчество има важна роля за оформянето на сантиментализма, по-късно - на романтизма.

Цитати

Спокойно можеш да се наслаждаваш само на това, което можеш да загубиш без огорчение.

Да обичаш дълбоко значи да забравиш себе си.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми