Артур Шопенхауер

1788-1860
Германски философ, представител на волунтаризма. За същност на всичко съществуващо смята волята, разбирана като сляп и необуздан стремеж към живот. Отделните същества, включително човекът, са обективации на волята за живот. Истинското щастие според Шопенхауер се състои в отричане от собствената воля за живот и в безкористното съзерцание на световната воля - състояние, близко до будистката нирвана. Основно съчинение "Светът като воля и представа".

Цитати

Всяка истина преминава през три фази. Отначало е осмивана. След това е яростно отричана. Накрая бива възприемана като очевидна.

Ако за обикновения човек познанието е фенер, който му показва пътя, то за гения е слънцето, което му разкрива целия свят.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми