Автори


Аристотел 384-322 пр. Хр.
3 цитата

Старогръцки философ и учен. Участва в Академията на Платон. Възпитател на Александър III Македонски. Основава в Атина философската школа "Ликейон" (перипатетическа). Аристотел е създател на логиката, която разглежда като средство за познание. Критикува учението на Платон за идеите - не е възможно те да са същности и образци на вещите и наред с...

2 цитата

Известен гръцки корабен магнат.

Руски белетристи фантасти, съавтори. Научнофантастични разкази и повести - "Пикник край пътя", романи - "Трудно е да бъдеш Бог", "Охлюв по стръмното" и др.

2 цитата

Германски философ, представител на волунтаризма. За същност на всичко съществуващо смята волята, разбирана като сляп и необуздан стремеж към живот. Отделните същества, включително човекът, са обективации на волята за живот. Истинското щастие според Шопенхауер се състои в отричане от собствената воля за живот и в безкористното съзерцание на...

1 цитат

Един от най-известните английски писатели на 20 век. Известен е със сатиричните си романи „Шепа прах“, „Упадък и падение“, „Унизените наши тела“, както и с по-личната „Завръщане в Брайдсхед“.

1 цитат

Британски писател, автор на много романи и разкази. Създател на образа на детектива Шерлок Холмс. Автор на научнофантастични разкази, исторически романи, пиеси и поезия.

2 цитата

Британски писател, живял през голяма част от живота си в Канада, САЩ и Бахамските острови. Известен е като автор на популярни романи.

2 цитата

Британски писател фантаст, автор на над 100 книги, който от 1956 г. живее в Шри Ланка. Сред творбите му е "Една одисея в Космоса през 2001-та година", известна и с екранизацията на Стенли Кубрик. Писателят е създал концепцията за стационарни комуникационни спътници през 1945 г., тоест години преди те да станат реалност.

Архимед около 287-212 пр. Хр.
1 цитат

Древногръцки математик. Роден и живял в Сиракуза (Сицилия). Създава методи за пресмятане на дължина на криви, лица на фигури, обеми на тела, които съдържат елементи на създаденото през 17 в. интегрално смятане. Архимед е основоположник на механиката и на математическата физика. Открива законите на лоста, на хидростатиката (архимедов закон);...

Асен Сираков е филолог, специализирал е впоследствие "алгоритмични езици и компютърна лингвистика". По разнообразие на професиите и увлеченията си може с успех да претендира за рядка по всички критерии широта. Бил е асансьорен техник, дърводелец, строителен работник, реставратор, учител по английски език, преводач, журналист, политик. Автор е на...