Архимед

около 287-212 пр. Хр.
Древногръцки математик. Роден и живял в Сиракуза (Сицилия). Създава методи за пресмятане на дължина на криви, лица на фигури, обеми на тела, които съдържат елементи на създаденото през 17 в. интегрално смятане. Архимед е основоположник на механиката и на математическата физика. Открива законите на лоста, на хидростатиката (архимедов закон); изобретява водоподемни (архимедов винт), метателни, повдигателни и други машини и механизми. Ръководи отбраната на Сиракуза срещу атаките на римляните (212 пр. Хр.) и загива при превземането на града.

Цитати

Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и ще повдигна Земята.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми