Автори


Руски поет, белетрист и драматург. Родоначалник на руската класическа литература, създател на руския литературен език. Основоположник на руския класически реализъм. Убит на дуел. Пръв поставя основните проблеми в руската литература през 19 в. - разглежда народа като историческа сила и нравствен критерий, личността и взаимоотношенията и със средата...

1 цитат

Австрийски психиатър и психолог. Създател на индивидуалната психология; ученик на Зигмунд Фройд. В основата на цялата човешка дейност поставя стремежа за самоутвърждаване като своеобразен механизъм за компенсация на първичното чувство за непълноценност. Оказва влияние на неофройдизма.

Шотландец по рождение, Алън Александър Милн (Alan Alexander Milne) прекарал детството си в Лондон, където баща му бил директор на подготвително училище. Ранното му обучение било поверено на младия му наставник Хърбърт Уелс – години по-късно Милн описва Уелс като “великолепен писател и приятел”. Образованието му продължило в Уестминстърската Школа...

Няма информация.

Френски държавен деец и икономист физиократ, министър на финансите (1774-76). В съчинението "Размишления върху образуването и разпределението на богатствата" излага икономическите принципи на физиократите. Прави опит да осъществи идеите си на практика.

0 цитата

Няма информация.

Френски белетрист, летец. Загива през II световна война. Белетристиката му е проникната от хуманизъм, утвърждава чувството за колективна и лична отговорност - "Нощен полет", "Земя на хората"; алегорична приказка "Малкият принц".

Руски белетрист и драматург, лекар. Съпруг на О. Книпер-Чехова. Представител на психологическия реализъм. Майстор на късия разказ, в който своеобразно се преплитат хумор, ирония и лиризъм. Основни теми в творчеството му - идейните търсения на интелигенцията, недоволството от еснафското съществуване и примирението с пошлостта в живота, тежкия...

1 цитат

Българска актриса. Родена е в Смолян. Участва във филмите "Адаптация", "Хан Аспарух" и др.

Няма информация.