Алфред Адлер

1870-1937
Австрийски психиатър и психолог. Създател на индивидуалната психология; ученик на Зигмунд Фройд. В основата на цялата човешка дейност поставя стремежа за самоутвърждаване като своеобразен механизъм за компенсация на първичното чувство за непълноценност. Оказва влияние на неофройдизма.

Цитати

По-лесно е да се бориш за принципите си, отколкото да живееш според тях.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми