Цитати


И въпреки всичко не забравяй да дишаш, защото не знаеш какво ще ти донесе следващия прилив!

Какво ли си пожелават звездите, когато видят падащи хора?!

Не можеш да устоиш на това, което не можеш да притежаваш!

Безумно може да обича само човек без ум.

Свободата е право да правиш всичко, което ненакърнява правата на другите.

Временната раздяла е полезна. Постоянното общуване създава усещане за еднообразие.

Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.

Казват, че обратното на шума е тишината. Това не е вярно. Тишината е само отсъствие на шум.

Защо никога на този, когото пращат по дяволите, не му пожелават приятен път!?

Невъзможно е само силна дума, използвана от слаби хора, намиращи за по-лесно да живеят в света, който им е отреден, вместо да открият силата в себе си да го променят. Невъзможно не е факт. То е убеждение. Невъзможно не е твърдение. То е предизвикателство. Невъзможно е осъществимо. Невъзможно не временно. Невъзможно е нищо.