Цитати


Когато да се откажеш вече не е решение, половината път към успеха е изминат.

Щастието идва капка по капка, за да си отиде като река, а нещастието идва като река, за да си отиде капка по капка.

Половината от нашите грешки в живота идват от чувства там, където сме длъжни да мислим и от мисли там, където трябва да чувстваме.

О, слабост, твойто име е жена!

Лудите, лудите - те да са живи!

Никой не е перфектен, докато не се влюбиш в него!

По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, и няма друг да го дигне.

Само истинските ти приятели ще ти кажат, когато лицето ти е мръсно.

Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето.

Работи сякаш ще живееш сто години. Живей сякаш ще умреш утре.