Цитати


Казват, че трите най-големи лъжи в света са следните: "Обичам те", "Пратих ти парите" и "Обещавам да не ти се изпразня в устата".

Времето е наркотик. Твърде много от него убива.

И най-безуспешният и гибелен ден изглежда приятен през синия ароматен дим на хаванска пура.

Перото е по-силно от сабята само ако сабята е много малка, а перото много остро.

Патриотизъм е когато поставяш на първо място обичта към своя народ, а национализъм - когато на първо място стои омразата към другите народи.

Коефициентът на интелигентност на съществото, наречено тълпа, е корен квадратен от броя на хората в нея.

Човек няма как да знае какво би трябвало да иска, защото живее един-единствен живот и не може да го сравнява с предишните си животи, нито пък да го поправи в следващите ... Няма никакъв начин да се провери кое решение е по-правилно, защото няма никаква възможност за сравнение. Човек изживява всичко за първи път, при това без да е подготвен ... Einmal ist keinmal, повтаря си Томаш немската поговорка. Онова, което се случва само веднъж, все едно никога не се е случвало.

Лайното е по-сложен теологически проблем от злото. Бог е дал на човека свобода и щом е така, можем в края на краищата да приемем, че не е отговорен за престъпленията на хората. Но отговорност за лайното носи изцяло онзи, който е създал човека.