Алберт Айнщайн

1879-1955
Германски физик теоретик, член на много академии на науките, професор. Роден в Германия, живее в Швейцария (от 1893), Германия (от 1914) и САЩ (от 1933). Един от създателите на съвременната физика. Създава специалната (1905) и общата (1915-16) теория на относителността, въвежда представата за квантовата структура на лъчението и открива законите на фотоефекта, развива статистическата теория на брауновото движение, теорията на флуктуациите и квантовата статистика на Бозе - Айнщайн, работи върху проблемите на космологията и единната теория на полето. Обявява се против ядреното въоръжаване. Нобелова награда за физика (1921).

Цитати

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предотвратяват.
Цял свят се прекланя пред мене, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България.

Никога не е грешал този, който никога не е опитвал нещо ново.

Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.

Лудост: да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.

Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо.

Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.

Не се подчинявай на властта, ако това противоречи на принципите ти.

Никога не мисли за бъдещето. То идва достатъчно бързо.

Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.