Алберт Айнщайн

1879-1955
Германски физик теоретик, член на много академии на науките, професор. Роден в Германия, живее в Швейцария (от 1893), Германия (от 1914) и САЩ (от 1933). Един от създателите на съвременната физика. Създава специалната (1905) и общата (1915-16) теория на относителността, въвежда представата за квантовата структура на лъчението и открива законите на фотоефекта, развива статистическата теория на брауновото движение, теорията на флуктуациите и квантовата статистика на Бозе - Айнщайн, работи върху проблемите на космологията и единната теория на полето. Обявява се против ядреното въоръжаване. Нобелова награда за физика (1921).

Цитати

Нещата трябва да са възможно най-прости, но не повече.

Не всичко, което може да бъде преброено има значение, а и не всичко, което има значение, може да бъде преброено [игра на думи - английски: count = броя; имам значение]

Две неща на този свят са безкрайни - човешката глупост и вселената. За второто не съм съвсем сигурен.

Гравитацията не е отговорна за тези, които падат в капана на любовта. [игра на думи: английски - fall in love = влюбвам се; fall = падам]

Въображението е по-важно от знанието.