Цитати


В една бутилка вино има повече мъдрост от всичките книги на света.
Ключът към сърцето на една жена е неочакван подарък в неочакван момент.
Идеите оформят хода на историята.
От опит знам, че който няма пороци, има много малко добродетели.
Приятелите си избирам по хубавата им външност, познатите си — заради доброто им име, а враговете си —заради техния ум. Човек трудно може да подбира съвсем точно враговете си. А сред моите врагове няма нито един глупак. Всички са достатъчно интелигентни и затова ме ценят.
Да си журналист до голяма степен значи да съобщаваш, че лорд Джоунс се е споминал, на хора, които изобщо не се подозирали за съществуването на лорд Джоунс.
Карингтън, изтънчен мъж с легендарно монолитен характер, впоследствие ми заяви, че никога в живота си не бил срещал такива ужасни лъжци като хората от Балканите.
Цял свят се прекланя пред мене, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България.
Политиката вероятно е единствената професия, за което не се смята за необходима никаква подготовка.
Помня времена, когато въздухът беше чист, а сексът - мръсен.