Виторио Алфиери

1749-1803
Италиански драматург и поет. Представител на трагедийния жанр в италианската литература. В основата на творчеството му е темата за свободата. Трагедии - "Саул", "Мира", мемоарна книга "Живот", комедии в стихове, епиграми, сатири, памфлети, полемични трактати.

Цитати

Често, за да живееш, е нужно повече мъжество, отколкото, за да умреш.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми