Забавно


Не си пиян, ако можеш да лежиш без да се държиш за пода.

Алкохолът в малки дози е полезен дори в големи количества.

Най-популярните автори



Най-популярните източници

Най-популярните теми