Елин Пелин (Димитър Иванов Стоянов)

1877-1949
Български белетрист, академик (1941). Най-яркият и проникновен художник на острите социални процеси в българското общество в началото на 20 в., майстор на късия разказ и хумористичното изображение. Създава вълнуваща поетична летопис на живота в българското село през първите 3 десетилетия след Освобождението. Описва разрухата на патриархалния бит и морал, стихийния бунт на бедняка срещу съществуващите порядки. Творчеството му е изключително изследване на духовната същност на човека, на интимния му свят и на съприкосновенията му с природата и социалната среда. Сборник "Разкази" (2 т.), повести - "Гераците" (едно от най-значителните произведения в българската литература), "Земя" и др., творби за деца - "Гори Тилилейски", "Поточета бистри", "Ян Бибиян" (2 ч.).

Цитати

Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми