Помпоний

2 в.
Римски юрист. Съчинения в областта на гражданското право. Автор на кратко ръководство по история на римското право, което влиза в Дигестите, основна част от Византийската кодификация на правото.

Цитати

Aко не умееш да говориш, научи се да мълчиш.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми