Уилям Бъроуз

1914-1997
Американски писател, един от най-ярките представители на "бийт" поколението.

Цитати

Още при първия си досег с нашата планета, всеки посетител от космоса би поискал да говори с управителя.

Най-популярните автори



Най-популярните източници

Най-популярните теми