Зенон

около 336-262 пр. Хр.
Древногръцки философ. Основава около 300 в Атина школата на стоиците. Зенон отдава преимущество на мъдростта пред знанието, което счита само за средство за постигането и. Виж и стоицизъм.

Цитати

Имаме две уши и една уста, та повече да слушаме и по-малко да говорим.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми