Плутарх

около 45-120
Старогръцки писател и историк. Автор на философско-етически трактати, събрани по-късно под общото заглавие "Нравствени съчинения", и на "Успоредни животописи" - за живота на видни гръцки и римски дейци.

Цитати

Аз нямам нужда от приятели, които повтарят всеки мой жест: това прави много по-добре моята сянка.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми