Фрази


При отците; при предците (тоест: да умреш)


Ad patres

Който бързо взема решение, може бързо да се разкае


Ad poenitendum properat, cito qui iudicat

Към дело


Ad rem

Работата стигна до въжето (тоест: иде ти да се обесиш)


Ad restim res rediit

До нокътя (до съвършенство)


Ad unguem

Всички до един; всички без изключение


Ad unum (omnes)

За употреба


Ad usum

За вътрешна употреба


Ad usum internum

Според цената


Ad valorem

За устно събеседване (да се извика, да се покани)


Ad verbum audientum