Фрази


Скъперничеството е най-голямата бедност


Maxima egestas avaritia

Природата не търпи празно пространство


Natura abhorret (horret) vacuum

Безделието ражда пороци


Otia dant vitia

Слушай много, говори малко


Audi multa, loquere pauca

Начинът на мислене се променя с промяната на положението


Mens vertitur cum fortuna

Сбогом грижи!


Valeant curae!

Далече от очите, далече от сърцето


Procul ex oculis, procul ex mente

Всяко изкуство е подражание на природата


Omnis ars imitatio naturae

О, свещена простота!


O sancta simplicitas!

Дружбата най-добре се скрепя с вярност


Amicitiae coagulum unicum est fides