Фрази


Безделието ражда пороци


Otia dant vitia

Орелът не лови мухи


Aquila non capit (captat) muscas

Лъжецът трябва да помни какво говори


Mendacem memorem esse oportet

Земя, където има лъвове (опасно място)


Terra ubi leones

Паметта отслабва, ако не я упражняваш


Memoria minuitur, nisi eam exerceas

Докато дишам, надявам се


Dum spiro, spero

Един за всички и всички за един


Unus pro omnibus et omnes pro uno

Животът без свобода е нищо


Vita sine libertate nihil

Животът е кратък, изкуството вечно


Ars longa, vita brevis

Всяко изкуство е подражание на природата


Omnis ars imitatio naturae