Фрази


Никой не може да носи дълго маска


Nemo potest personam diu ferre

Не лъжи: лъжата никога не води до добро


Mentiri noli: numquam mendacia prosunt

Човек за човека е вълк


Homo homini lupus est

Паметта е следа на нещата, закрепени в мисълта


Memoria est signatarum rerum in mente vestigium

Всяко начало е трудно


Omne initium difficile est

Правото е изкуство на доброто и справедливостта


Ius est ars boni et aequi

Лъжецът трябва да помни какво говори


Mendacem memorem esse oportet

Загубата на приятел е най-голямата загуба


Amicum perdere est damnorum maximum

Начинът на мислене се променя с промяната на положението


Mens vertitur cum fortuna

Паметта отслабва, ако не я упражняваш


Memoria minuitur, nisi eam exerceas