Фрази


Луната не обръща внимание на лая на кучетата


Luna latrantem canem non curat

Знанието е сила


Scientia potientia est

Да не можеш да отличиш бялото от черното


Alba discernere et atra non posse

Всичко е суета!


Omnia vanitas!

Лекувай с ум, а не с лекарство


Medica mente, non medicamentis

Съмнението е половин мъдрост


Incertus animus dimidium sapientiae est

Загубата на приятел е най-голямата загуба


Amicum perdere est damnorum maximum

Правото е изкуство на доброто и справедливостта


Ius est ars boni et aequi

Скъперничеството е най-голямата бедност


Maxima egestas avaritia

Не лъжи: лъжата никога не води до добро


Mentiri noli: numquam mendacia prosunt