Фрази


На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината


Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus

Не лъжи: лъжата никога не води до добро


Mentiri noli: numquam mendacia prosunt

Съмнението е половин мъдрост


Incertus animus dimidium sapientiae est

Лъжецът трябва да помни какво говори


Mendacem memorem esse oportet

Всяко начало е трудно


Omne initium difficile est

Загубата на приятел е най-голямата загуба


Amicum perdere est damnorum maximum

Паметта отслабва, ако не я упражняваш


Memoria minuitur, nisi eam exerceas

Завистта е постоянен спътник на славата


Invidia gloriae assiduus comes est

Паметта е следа на нещата, закрепени в мисълта


Memoria est signatarum rerum in mente vestigium

Правото е изкуство на доброто и справедливостта


Ius est ars boni et aequi