Фрази


Приятен е краят на работата


Acti labores iucundi

Не прави правеното!


Actum ne agas!

Ти докосна с игла (тоест: засегна болезнено)


Acu rem tetigisti

Към дело, за по-късно (отлагам)


Ad acta

От деня на подписа


A dato (ит)

Към височини през теснини (през трудности) (девиз на заговорниците в Ернани на Виктор Юго)


Ad augusta per angusta

(Да се осъди) на разкъсване от дивите зверове в цирка - Наказание, използвано в древния Рим за престъпници, извършили убийство, грабеж и тн


Ad bestias (damnare)

До гръцките календи (тоест: никога; римляните наричали календи първия ден от всеки месец Гърците нямали такова понятие)


Ad Calendas (Kalendas) Graecas

Човекът е роден да мисли и да действа


Ad cogitandum et agendum homo natus est

За удоволствие; за наслаждение


Ad delectandum