Фрази


Времето лети, вечността остава (неизменна е)


Tempus fugit, aeternitas manet

По-добре късно, отколкото никога


Potius sero, quam numquam

Здрав дух в здраво тяло


Mens sana in corpore sano

Обидата разрушава любовта


Iniuria solvit amorem

Най-благородното състезание е състезанието по човечност


Humanitatis optima est certatio

Сам ще станеш лош, ако общуваш с лоши хора


Malus ipse fies, si malis convixeris

Под розата (тайно)


Sub rosa

Природата не търпи празно пространство


Natura abhorret (horret) vacuum

Никой не може да носи дълго маска


Nemo potest personam diu ferre

На война като на война (трябва да се действа според обстоятелствата)


A la guerre comme a la guerre (а ла гер, ком а ла гер) (фр)