Фрази


Здрав дух в здраво тяло


Mens sana in corpore sano

Който търси, намира


Qui quaerit, reperit

Опознай себе си


Cognosce te ipsum

Незнанието на закона не оправдава никого


Ignorantia iuris neminem excusat

По-добре късно, отколкото никога


Potius sero, quam numquam

Човек за човека е вълк


Homo homini lupus est

Лекувай с ум, а не с лекарство


Medica mente, non medicamentis

Земя, където има лъвове (опасно място)


Terra ubi leones

Всичко е суета!


Omnia vanitas!

Никой не може да носи дълго маска


Nemo potest personam diu ferre