Фрази


Глас народен, глас божи


Vox populi, vox dei

Който търси, намира


Qui quaerit, reperit

На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината


Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus

Всичко е суета!


Omnia vanitas!

Опознай себе си


Cognosce te ipsum

Лекувай с ум, а не с лекарство


Medica mente, non medicamentis

Земя, където има лъвове (опасно място)


Terra ubi leones

По-добре късно, отколкото никога


Potius sero, quam numquam

Незнанието на закона не оправдава никого


Ignorantia iuris neminem excusat

Съмнението е половин мъдрост


Incertus animus dimidium sapientiae est